Monthly Archives: January 2016

Haug familiekor er startet – vil du bli med?

Nå er det startet et lavterskel familiekor på Haugvang! Barna skal i all hovedsak lære å stå i kor, synge både kristne og andre sanger og fremføre sanger med (og kanskje uten?) de voksne.

Dette er et prøveprosjekt og koret formes etterhvert som vi ser hvordan det fungerer.

Første øving er avholdt med ni sangfugler, derav den minste 3 måneder! Velkommen til å bli med på fortsettelsen! Det blir øvelser på Haugvang kl. 17-18 på følgende datoer: 7. og 14. februar, 6. og 13. mars.

Har du og barna (eller barnebarna?) lyst til å synge litt og slå av en prat med noen i bygda, så kom da vel!

 

Åsmøte avholdt – og en flott overraskelse!

Den 21. januar ble årsmøte i Haug Bygdelag avholdt. Det var gledelig godt oppmøte – 20 stykker tok veien til Haugvang denne kvelden, både unge og gamle, nye og kjente fjes.

Under årsmøtet tok Lions Haugsbygd ordet og overrakte en gavesjekk på
20 000 kroner til Haug Bygdelags arbeid med oppgradering av Haugvang! Dette kom som en stor og positiv overraskelse for bygdelaget. En flott støtte til arbeidet og oppmuntring til fortsatt innsats!

Det var flere saker på agendaen, blant annet valg. Valgkomiteens innstilling ble enstemming vedtatt, og den var slik:

Styret:

Leder: Kjetil Kolstad (gjenvalg for 1 år)Nestleder: Maria Rosenberg (gjenvalg for 2 år)
Kasserer: Mari Bogen Sparby (på valg for 1 år)
Sekretær: Lise Bergsland (gjenvalg for 2 år)
Styremedlem 1: Inger Johanne Sørensen (på valg for 1 år)
Styremedlem 2: Magnus Hailand (på valg for 2 år – ny)
Varamedlem: Kjersti Olberg (på valg for 1 år – ny)

Huskomiteen:

Tor Gustavsen (på valg for 2 år)
Alvhild Gustavssen (1 år)

Revisor:

Knut Olberg (gjenvalg for 2 år)
Terje Gran (1 år)

Valgkomite ble valgt på årsmøtet: Ruth Kvam og Jorunn Strømsodd.

Referat fra årsmøtet blir lagt ut etterhvert.

Årsmøte i Haug Bygdelag 21. januar kl. 19

Det arrangeres ÅRSMØTE i Haug Bygdelag torsdag 21. januar kl. 19.00 på Haugvang. Saker vil være valg og andre årsmøtesaker.

Har du en sak du vil ta opp? Gi beskjed til info@haugbygdelag.no innen 10. januar.

Er du ikke medlem men ønsker å bli det? Du kan bli medlem i døra på årsmøtet ved å betale årskontingenten som er 100 kr.

Vel møtt!