Monthly Archives: February 2016

Vårens arrangementer i regi av Bygdelaget

Våren 2016 er det mye spennende å oppleve på Haugvang!
Her er en liten oversikt over noe av det som er planlagt – velkommen!

 

Image courtesy of Idea go at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of Idea go at FreeDigitalPhotos.net

9. mars kl. 19: Foredrag med den verdenskjente klimaforskeren Jørgen Randers.

Ja, du leste riktig! I en pause mellom hektisk reisevirksomhet har Jørgen Randers sagt ja til å komme til Haugsbygd for å snakke om ett av vår tids store tema: klima og miljø. Dette er noe du ikke bør gå glipp av! Hold av datoen!

 

 

 

 

Allsang på sangkafé

Allsang på sangkafé

10. april kl. 17: Sangkafé

Dette er kjent og kjært for de som har vært en del på Haugvang. Denne gangen blir det imidlertid en ny vri fordi alle sangene som synges har tilknytning til Ringerike. Dessuten bidrar Åste Bratli og Leif Berger med musikalske innslag, og Fred Harald Nilssen skal vise noen videoer knyttet til lokale sangskatter. Det blir også kaffe og kaker, loddsalg og trekning. Velkommen til en trivelig kveld på Haugvang!

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Anna_Colbj%C3%B8rnsdatter

https://no.wikipedia.org/wiki/Anna_Colbj%C3%B8rnsdatter

14. april: Foredrag om slaget ved Norderhov i 1716

For 300 år siden sto det dramatiske slaget ved Norderhov der norske soldater, på tross av sitt mindretall,  vant over svenskekongens menn. Prestekone Anna Colbjørnsdatter spilte en nøkkelrolle. Denne kvelden fordyper vi oss i historien om modige kvinner, tapre dragonere og slagene som ble kjempet i våre nære skoger for 300 år siden. Foredragsholder: Gudmund Bakke.

 

 

 

 

 

 

20140424_18254817. mai kl. 10: Bautaen på Borger

Haug Bygdelag inviterer til en høytidsstemt stund på 17. mai kl. 10 ved Bautaen på Borger gård. Det blir musikalske innslag, 17. mai-tale og bekransning av bautaen som ble reist til minne om de mange som falt i kampene i Haugsbygd under 2. verdenskrig.