Åsmøte avholdt – og en flott overraskelse!

Den 21. januar ble årsmøte i Haug Bygdelag avholdt. Det var gledelig godt oppmøte – 20 stykker tok veien til Haugvang denne kvelden, både unge og gamle, nye og kjente fjes.

Under årsmøtet tok Lions Haugsbygd ordet og overrakte en gavesjekk på
20 000 kroner til Haug Bygdelags arbeid med oppgradering av Haugvang! Dette kom som en stor og positiv overraskelse for bygdelaget. En flott støtte til arbeidet og oppmuntring til fortsatt innsats!

Det var flere saker på agendaen, blant annet valg. Valgkomiteens innstilling ble enstemming vedtatt, og den var slik:

Styret:

Leder: Kjetil Kolstad (gjenvalg for 1 år)Nestleder: Maria Rosenberg (gjenvalg for 2 år)
Kasserer: Mari Bogen Sparby (på valg for 1 år)
Sekretær: Lise Bergsland (gjenvalg for 2 år)
Styremedlem 1: Inger Johanne Sørensen (på valg for 1 år)
Styremedlem 2: Magnus Hailand (på valg for 2 år – ny)
Varamedlem: Kjersti Olberg (på valg for 1 år – ny)

Huskomiteen:

Tor Gustavsen (på valg for 2 år)
Alvhild Gustavssen (1 år)

Revisor:

Knut Olberg (gjenvalg for 2 år)
Terje Gran (1 år)

Valgkomite ble valgt på årsmøtet: Ruth Kvam og Jorunn Strømsodd.

Referat fra årsmøtet blir lagt ut etterhvert.