Author Archives: Magnus Hailand

Nytt medlemssystem 2021

Haug Bygdelag er i gang med nytt medlemssystem

Vi er glade for å være i gang med et nytt medlemssystem.
Fra 2021 er vi i gang med medlemsregister og regnskap i løsningen StyreWeb.
Som registrert i medlemsbasen skal du nå ha mottatt en tekstmelding og/eller en e-post.
Har du ikke mottatt noen av delene skyldes det i tilfelle at noe er registrert feil.
Dersom du har mottatt tekstmelding men ikke e-post så mangler korrekt adresse, eller at det ikke er meldt inn endring av e-postadressen du bruker i dag.
Les mer om dette lenger ned…

Valget av ny løsning
En utfordring i mange foreninger og organisasjoner er jo at man skal ha et system som fungerer på tvers av teknisk ekspertise, skiftende styrer osv. I en organisasjon der driften også er basert på at det bare skal gå rundt og bære seg selv er det heller ikke muligheter for kostbare løsninger og innleid hjelp. Manuelle lister eller regneark og ulike brukerpreferanser gjør også at det blir mye jobb med oppdateringer og tilrettelegging, samt overføring til nytt styre osv.
Vi har gjort forsøk med alternative løsninger nå over to perioder, også fikk vi en pandemi midt oppi det hele som ødela mye, og la alt på vent.
Den nye løsningen med StyreWeb skal gi et nettbasert system med veldig enkelt brukergrensesnitt, og som vi enkelt kan formidle videre til nye brukere blant medlemmene i laget. En stor nyvinning er også håndtering av kontingenter for aktive medlemmer og støttemedlemmer. Nå får vi mulighet for eFaktura.
De fleste kan i dag komme seg på nett, og benytter seg av elektroniske banktjenester osv. Med et lite lynkurs skal man da også som innvalgt i styret lett kunne ordne enkle oppgaver med styrearbeid, kontakt med undergrupper osv.

Kontingent 2021
Vi har allerede fått noen henvendelser fra ivrige støttemedlemmer angående kontingenten for 2021. Den kommer nå i midten av februar, straks alle koblinger og avtaler er oppe og går.
Det tok noe tid å få samlet alt inn i nytt register, men det skal nå være oppe å gå.
Enkeltmedlemskap koster fortsatt kr 150,-
Familiemedlemskap (alle under en husstand) er på kr 300,-

Nyhetskanaler og veivalg
Når man bytter ut en del nøkkelpersoner og gjerne også får et generasjonsskifte, så mister man verdifull kunnskap om en del av medlemsmassen.
I Haug Bygdelag har vi stor blanding av aldersgrupper. Det er også ulikt i hvilken grad alle benytter digitale hjelpemidler, og hvilke fora man følger. Likevel så ser vi at svært mange tar del i, og får med seg informasjon nå i dag via nettsider og sosiale medier som Facebook.
Skal vi tro nyheter og media så har denne pandemien kanskje resultert i at flere har skaffet seg kunnskap til å både lese og kommunisere digitalt via datamaskiner, nettbrett eller mobil.
Vi har valgt å prioritere nettsiden og gruppen på Facebook som hovedverktøy.
Likevel skal det fortsatt være mulig å forbli medlem selv om man ikke bruker digitale hjelpemidler. Det er da viktig å sjekke om det henger oppslag på vegg nede på Haugvang, og ved nærbutikken, eventuelt kunngjøringer i lokalavis.
Det å sende ut brevpost har blitt relativt dyrt med portokostnader, men med det nye medlemssystemet så fanges det likevel opp hvilke medlemmer man ikke når digitalt, slik at disse skal få med seg det aller viktigste.
Når dagliglivet gradvis forhåpentlig kommer tilbake i mer normal tilstand så vil vi prøve å informere så godt vi kan der vi kan, også må vi ha med oss “jungeltelegrafen” på resten.

MEDLEMSKAP
Ønsker du å bli medlem eller melde fra om endringer?
Gi oss beskjed på info@haugbygdelag.no
Alternative måter å kontakte oss på finner du HER

Haugvang er tilgjengelig for utleie

Haug Bygdelag har gjenåpnet Haugvang for utleie.

Det vil si at du som har en liggende, fryst / forskjøvet booking, eller har planlagt og booket for nært forestående datoer bør ta kontakt og avtale nærmere.
Store og åpne arrangementer er ikke tillatt, og man må i alle tilfeller følge de retningslinjer som kommer fra myndighetene vedr. Covid-19.
Det er mange henvendelser for å leie, så dersom ditt arrangement ble utsatt på uavklart dato er det nå tid for å avklare ny dato, eller om det avlyses.
Vi slapp til de mindre undergruppene før sommeren, (kun de som ikke er i risikogruppen) for å gjenoppta ukentlige aktiviteter, men kun en gruppe pr. dag grunnet skjerpede vaskerutiner.
Leie til lukkede arrangementer
– Det er ikke tillatt med matlaging fra grunn i kjøkken, kun oppdekking og servering av medbrakt / catering.
– Lydanlegget kan benyttes, men ikke husets mikrofoner. Ansvarlig leietaker vil også ha smittevernansvar, og plikter å følge de til enhver tid gjeldene oppdateringer fra FHI og myndigheter. Det må føres komplett gjesteliste, og derav kun lukkede arrangementer.
Inntil videre vil det ikke la seg gjøre å leie med egen utvasking av lokalene som valg, kun inklusive vask. Vi følger kommunens retningslinjer for vask og renhold i offentlige lokaler.
Det er fortsatt forbehold om raske endringer som følge av ytterligere behov for skjerping og innstramminger fra myndighetene.
Haug Bygdelag ønsker alle en fin høst!
For bookingavtaler, ledige datoer etc. – benytt telefon, booking@haugbygdelag.no, eller Messenger.
For å kontakte styret, benytt info@haugbygdelag.no

Haugvang midlertidig stengt

– Alle ukentlige aktiviteter opphører.
Helsedirektoratet har besluttet forbud mot, og stenging av kulturarrangementer.
Det er ikke tilrådelig å samle mennesker i større grupperinger, og vi følger opp i dugnaden for å begrense smitte.

Haug Bygdelag følger krav og informasjon fra myndighetene.
Vi stenger av foreløpig ut mars måned, med mulighet for utvidelse i tråd med utviklingen.

Det er foreløpig stor usikkerhet til hvor lenge det vil være unntakstilstand.
De som har leid lokalene for arrangement i april kan velge å utsette / finne senere datoer for arrangementet, eller om ønskelig avlyse.
Siden dette er en unntakstilstand vil vi refundere leien i sin helhet selv om man er innenfor 14-dagers perioden før arrangementets dato. Vi ber om litt tålmodighet mht. papirhåndtering da vi akkurat har endret styre etter årsmøte.

– Haug Bygdelag blir rammet på lik linje med mange kulturinstitusjoner.
Den utleien vi har i helgene er viktig for å kunne drifte huset. Det er derfor svært beklagelig at vi må stenge av, og også skape usikkerhet for dere som har planlagt arrangementer. Likevel er det helt nødvendig at alle gjør sin innsats akkurat nå.

Vi håper å komme på plass igjen med ukentlige aktiviteter og muligheter for feiringer, fest, moro og foredrag når vi sammen har gjenvunnet kontroll over folkehelsa.

For spørsmål kan dere kontakte styret, info@haugbygdelag.no

17. mai i Haugsbygd

Nå er programmet for 17. mai i Haugsbygd klart. Programmet er et samarbeid mellom FAU/4. trinn på Vang skole, Vang skoles musikkorps, Lions og Haug Bygdelag. Fra i år vil 17. mai-toget gå via bautaen for kransnedleggelse, før det fortsetter til skolen. Vi oppfordrer alle til å følge toget hele veien tilbake til skolen for taler, nasjonalsang, lek og bevertning.

Rehabilitering av Haugvang

Sambygdinger – Haug og Åsbygda

Som mange har fått med seg, fikk vi i Haug bygdelag en god slump med penger i støtte fra Sparebankstiftelsen i år. Dette medfører at vi har satt i gang et stort rehabiliteringsprosjekt på Haugvang, det skal etterisoleres, settes på ny kledning og alle vinduer skal skiftes. I etterkant av dette skal vi oppgradere fasade og uteområde. Dette vil gi bygdas grendehus er kjempeløft, og fører til et bedre tilbud for alle innbyggere.

Til dette arbeidet har vi behov for hjelp i form av dugnadsinnsats. Det kommer til å bli arrangert dugnad i flere omganger. Vi har en tømrermester som begynner arbeidet om kort tid, og før det skal nesten all kledning på lav del av bygget rives av.

I første omgang inviterer vi til dugnad mandag 7. mai  og mandag 14. mai fra kl. 17. Vi trenger deg som kan

  •  Rive av kledningsbord fra bakkenivå
  •  Ta ut spiker
  • Sortere og bære materialer fra A til B
  • Kaffe / vaffel

    Utstyr: Godt humør, arbeidsklær, brekkjern og snekkerhammer
    Ønsket antall deltakere ca. 12 – 15 stk.Meld deg gjerne på til lindapalerud80@gmail.comBli med å gjør en liten innsats for bygda og grendehuset vårt!

Gavedryss til Bygdelaget

Vi er utrolig glade og takknemlige!

I går kveld hadde Sparebankstiftelsen sitt årlige gavedryss.

Haug Bygdelag har håpet på å kunne fortsette arbeidet med oppgradering av bygningsmasse. Haugvang har stått i mange år og det begynner å melde seg behov for utbedring av kledning, etterisolering og vinduer.

Nå er vi stolte av å kunne formidle til våre sambygdinger at dette kan realiseres. I går kveld fikk vi tildelt 800.000 kroner. Dette skal bidra til å redusere energiforbruket med oppvarming av Haugvang betraktelig og ruste bygget for vær og vind i mange år framover.

Tusen Takk!

 

Haug Bygdelag var representert ved:

Linda Hattevik Pålerud, styreleder

Magnus Hailand, nestleder,

Marit Olberg, styremedlem