Haug Bygdelag har fått 90 000 kroner fra Sparebankstiftelsen til å oppgradere Haugvang teknologisk!

Hurra! Haug Bygdelag har fått 90 000 kroner fra Sparebankstiftelsen til å oppgradere Haugvang teknologisk! Nå går vi i gang med å få installert internett, få på plass videokanon og lerret og et bedre lydanlegg! Dermed håper vi enda flere i bygda vil bruke lokalet Haugvang fremover!