Haug Bygdelag søker vaktmester til Haugvang

Haug Bygdelag søker vaktmester til Haugvang.
Med funksjonen følger leilighet.
Er du interessert? Send en kortfattet søknad til info@haugbygdelag.no