Om Haug Bygdelag

Haugvang

Haugvang

Haug Bygdelag er en organisasjon for alle som bor i Haugsbygd og vi ønsker nye medlemmer velkommen! Bygdelaget eier og drifter lokalet Haugvang, som kan brukes av lagets medlemmer til ulike aktiviteter, og som kan leies som selskapslokale.

Vi er opptatt av at Haugvang skal bli brukt enda mer enn i dag, og særlig av de yngre generasjonene i bygda. Har du en aktivitet du ønsker å starte opp, og trenger et sted å være? Kontakt oss gjerne! Haugvang er stedet!

Haug Ungdomslag ble stiftet under en festlig sammenkomst i Holmestuen i mars 1900. I Ringerikes Blad kunne man lese at ”festen var meget vellykket, skrives der til oss. Der var taler, sang og musikk i lange baner.”  I 2006 endret Haug Ungdomslag navn til Haug Bygdelag, men formålet er det samme, og formålsparagrafen, som ble meislet ut av det første styret allerede i 1900, lyder:

”Haug Bygdelag har til hensikt å hjelpe ungdommen til sunn og god opplysning, vekke og nære åndelige interesser og godt vennskap blant lagets medlemmer. Dette oppnås ved:
a. Foredrag og diskusjon
b. Opplesning av sunn og god litteratur
c. Sang, musikk og skuespill
d. Festlige sammenkomster med bevertning, leik og dans”

Våren 1913 sto Haugvang ferdig, etter rause gaver og stor dugnadsinnsats. Haugvang har siden vært Haug Bygdelags lokale.

Haug Bygdelag ledes av et styre og det er for tiden en seniordansgruppe og et blåseensemble tilknyttet laget. Vi ønsker flere aktiviteter i det flotte huset vårt! Vi ønsker at Haugvang skal være et lokale for hele bygda, også for de unge. Ta gjerne kontakt om du har ideer og forslag eller ønsker å bidra på andre måter!

Bli medlem!

Les mer om Haug Bygdelag og Haugvangs historie her.

Styrende dokumenter for Haug Bygdelag:

Vedtekter

Referat fra årsmøtet 2016

Referat fra årsmøtet 2014

Årsberetning 2012-2013 Haug Bygdelag

Referat fra årsmøtet 2013